સંદર્ભ ગ્રંથો

 • શ્રીહરિચરિત્રચિંતામણિ ભાગ ૧, ભાગ ૨, ભાગ ૩

  લેખકઃ સદ્‌ગુરુ શ્રી રૂગનાથચરણદાસજી સ્વામી

  પ્રકાશકઃ સ્વામિનારાયણ મંદિર જુનાગઢ

 • ઉપદેશામૃત

  વક્તાઃ અક્ષરમુર્તિ સદ્‌ગુરુ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી

  લેખકઃ સદ્‌ગુરુ શ્રી બાલમુકુંદદાસજી સ્વામી

  પ્રકાશકઃ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ રાજકોટ

 • બાલ ચરિત્ર

  લેખકઃ સદ્‌ગુરુ શ્રી ભુમાનંદ સ્વામી

  પ્રકાશકઃ શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ભુજ

ટુંક સમયમાં નીચેના ગ્રંથોમાંથી પણ ચરિત્રો લેવામાં આવશે ...

 • અક્ષરાનંદ સ્વામીની વાતો
 • મહાપુરુષદાસ સ્વામી જીવન ચરિત્ર
 • ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતો
 • પરચા પ્રકરણ
 • કચ્છ લીલા